Λεμεσός: Η ανάγκη αξιοπρεπούς κοινωνικής στέγασης πιο αναγκαία από ποτέ

Τραγικά τα νέα στη Λεμεσό αφού πέντε σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στην συνοικία του Αγίου Νικολάου. Δημοτικές κατοικίες οι οποίες έγιναν από την φιλολαϊκή και φιλεργατική πολιτική του Πλουτή Σέρβα και Κώστα Παρτασίδη, που δημιουργήθηκαν πριν -πάνω από 75 χρόνια- και που...

The Evolution and Symbolism of the Yamaha Logo

In the realm of iconic brand symbols, the Yamaha logo stands as a testament to the fusion of tradition, innovation, and a deep-rooted commitment to quality. From its humble beginnings to its global prominence today, the Yamaha logo has undergone a fascinating...